Medlemskab

Bliv medlem
For at blive medlem i Egtved Fitness kan du kontaktes os på telefon 3088 8786, eller kontakte os på vores Facebook side.
Vi har flere dage i ugen i tidsrummet kl.1600-1800 personlige trænere i centret, de vil kunne lukke dig ind i centeret så du kan se nærmere på, hvad vi kan tilbyde dig.

Ved indmeldelse i center
Når du ønsker at blive indmeldt, skal vi bruge nogle af dine personoplysninger og du bedes derfor medbringe dit sygesikringsbevis, dit reg. og kontonummer, samt kontanter/kort/mobilepay. Ved indmeldelse betaler du nemlig den resterede del af måneden + indmeldelsesgebyr på 199 kr. kontant. Hvis du indmelder dig efter d. 15. i måneden, så betales den efterfølgende måned også, herefter vil den månedlige betaling ske automatisk via betalings service.

Køb medlemskab online:
https://medlem.egtvedfitness.dk/

Pris medlemskab:

Prisliste 2022

Køb medlemskab online:
https://medlem.egtvedfitness.dk/

Medlemsbetingelser
Egtved Fitness medlemsbetingelserne og vilkår kan hentes her – medlemsbetingelser

Bero
Et løbende pbs medlemskab kan sættes i bero 1 gang pr. kalender år, i op til 3 mdr om året, dog minimun 1 md.  Mod en betaling på 99 kr. kan medlemskabet yderligere sættes i bero i op til 6 md. Bero skal ske i receptionen på Egtved Fitness bero blanket. Denne er gyldig som dokumentation for bero, når Egtved Fitness har kvitteret for modtagelse. Opsiges medlemskabet, stoppes bero perioden, fra den dato vi modtager udmeldelses blanketten. Bero Blanket, kan også udskrives og skal afleveres i centerets postkasse.  Husk skriv email adresse, hvis kvittering ønskes tilsendt.

Egtved Fitness beroblanket kan hentes her –beroblanket

Udmeldelse

PBS medlemskaber kan til enhver tid opsiges med et varsel på løbende måned plus en måned.
Manglende betaling betragtes ikke som opsigelse.
Opsigelse skal ske i receptionen på Egtved Fitness udmeldelsesblanket.
Egtved Fitness udmeldelsesblanket kan hentes her – udmeldelsesblanket
Denne er gyldig som dokumentation for opsigelse, når Egtved Fitness har kvitteret for modtagelsen.
PBS medlemskab kan også opsiges ved at sende en SMS med medlemmets navn til Egtved Fitness på tlf.: 30888786 eller ved at sende den underskrevne udmeldelsesblanket til Egtved Fitness e-mail adresse som står øverst på denne side.