Priser

Bliv medlem
For at blive medlem i Egtved Fitness kan du købe medlemskabet online.

Er du nysgerrig på at se Egtved Fitness inden du køber et medlemskab, så er du meget velkommen til at komme og besøge os i receptionens åbningstid, hverdage fra 16-18. Du kan se billeder af centeret her billeder af egtved fitness

Ønsker du at besøge os udenfor dette tidsrum, bestille en gratis prøve træning eller har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte os på telefon 3088 8786. Du kan også skrive til os via vores Facebook side. Vi har seneste nyt fra centeret lige her Seneste Nyt

Ved indmeldelse i center
Du kan købe dit medlemskab online ved at vælge imellem medlemskaberne her på siden. Når du har betalt for dit medlemskab, får du tilsendt en email med vejledning samt en kode til at komme ind i centeret.

Du er meget velkommen til at komme ned i Egtved Fitness i receptionens åbningstid (Hverdage 16-18), hvor vi meget gerne hjælper dig med at oprette et medlemskab.

Du kan læse mere om Egtved Fitness her om egtved fitness

Vi har flere medlemskaber at vælge imellem, se dem alle her samt vores fulde prisliste.

Køb medlemskab online:
https://medlem.egtvedfitness.dk/

Egtved Fitness Prisliste 2023

Køb medlemskab online:
https://medlem.egtvedfitness.dk/

Medlemsbetingelser
Egtved Fitness medlemsbetingelserne og vilkår kan hentes her – medlemsbetingelser

Bero
Et løbende pbs medlemskab kan sættes i bero 1 gang pr. kalender år, i op til 3 mdr om året, dog minimun 1 md.  Mod en betaling på 99 kr. kan medlemskabet yderligere sættes i bero i op til 6 md. Bero skal ske i receptionen på Egtved Fitness bero blanket. Denne er gyldig som dokumentation for bero, når Egtved Fitness har kvitteret for modtagelse. Opsiges medlemskabet, stoppes bero perioden, fra den dato vi modtager udmeldelses blanketten. Bero Blanket, kan også udskrives og skal afleveres i centerets postkasse.  Husk skriv email adresse, hvis kvittering ønskes tilsendt.

Egtved Fitness beroblanket kan hentes her –beroblanket

Udmeldelse

PBS medlemskaber kan til enhver tid opsiges med et varsel på løbende måned plus en måned.
Manglende betaling betragtes ikke som opsigelse.
Opsigelse skal ske i receptionen på Egtved Fitness udmeldelsesblanket.
Egtved Fitness udmeldelsesblanket kan hentes her – udmeldelsesblanket
Denne er gyldig som dokumentation for opsigelse, når Egtved Fitness har kvitteret for modtagelsen.
PBS medlemskab kan også opsiges ved at sende en SMS med medlemmets navn til Egtved Fitness på tlf.: 30888786 eller ved at sende den underskrevne udmeldelsesblanket til Egtved Fitness e-mail adresse som står øverst på denne side.